Pampasan/subsidi untuk Covid-19

Ramai yang tidak sedar sebenarnya seseorang yang mempunyai insuran layak untuk mendapatkan subsidi dan juga pampasan berkaitan dengan Covid-19.

Dalam satu kenyataan media, Persatuan Insurans Hayat Malaysia (LIAM) telah menubuhkan Tabung Ujian Covid-19 bernilai RM8juta bagi menyokong usaha Kementerian Kesihatan Malaysia dalam mengendalikan lebih banyak ujian saringan untuk manfaat pemegang polisi insurans dan sijil takaful perubatan.

Pemegang-pemegang polisi insurans (Life and Medical) dan sijil boleh memohon untuk pulangan balik (reimbursement) sehingga RM300 untuk setiap ujian saringan.

Kriteria-Kriteria

  1. Mesti ada surat rujukan dari pegawai perubatan sebagai indikasi keperluan membuat swab tests/Borang Perintah Untuk Pengawasan Dan Pemerhatian Di Rumah Kediaman.
  2. Pemegang polisi insurans adalah kontak rapat dengan pesakit positif ataupun dikategorikan sebagai orang dalam siasatan (PUI)

Borang untuk download dan claim kos ujian Covid-19

Antara dokumen-dokumen yang diperlukan untuk hantar claim.

  1. Pengesahan doktor/borang
  2. Resit pembayaran ujian COVID-19 di fasiliti yang dibenarkan oleh LIAM
  3. Kad pengenalan (depan & belakang)
Photo by Pixabay on Pexels.com

Perlindungan Khas Covid-19

Secara amnya, pemegang polisi insurans sediaada layak menerima pampasan sehingga RM2,000 atau RM200/sehari sehingga 60 hari apabila di-diagnosis dan dimasukkan ke hospital disebabkan Covid-19. Manakala, pampasan kematian sehingga RM20,000.

Tiada sebarang pembayaran tambahan dikenakan untuk coverage Covid-19 ini.

RM5.30 sebulan untuk dapatkan perlindungan Covid-19

Bagi yang belum lagi ada insuran atau masih ragu-ragu untuk commit dengan pembayaran bulanan insurans. Aplikasi BOOST APP bekerjasama dengan syarikat insuran yang menawarkan komitment sebanyak RM5.30 sebulan.

Pengguna Boost boleh access di bahagian “Insurance”

Antara perlindungan yang diberi termasuklah pembayaran bil sebanyak RM1,000, faedah kematian kemalangan atau kecacatan kekal sehingga RM10,000.

Pertolongan kewangan Covid-19 juga termasuk RM200/sehari sehingga 60 hari apabila masuk hospital atau RM20,000 bantuan kewangan untuk kematian disebabkan Covid-19.

Perlindungan kewangan yang diberi oleh syarikat insuran

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.